За ЏФМ

ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател:
ВЛАДИМИР ТРПАНОСКИ

 

 ИЗВРШЕН ОДБОР

Име Презиме Тело или комисија / функција
Владимир Трпаноски Извршен одбор – ПРЕТСЕДАТЕЛ
Миодраг Стојановиќ Извршен одбор – ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
Горан Антевски Извршен одбор – ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
Илија Чекоров Извршен одбор – ЧЛЕН
Дејан Ширкоски ИзвршЕн одбор – ЧЛЕН
Ацо Трца ИзвршЕн одбор – ЧЛЕН
Борче Недановски Извршен одбор – ЧЛЕН
Пеце Гулевски Извршен одбор – ЧЛЕН
Ивица Панчевски Извршен одбор – ЧЛЕН
Ѓорѓи Петрушев Извршен одбор – ЧЛЕН
Тони Тарунџипски Извршен одбор – ЧЛЕН

 

НАДЗОРЕН ОДБОР

 
Снежана Патирова НАДЗОРЕН ОДБОР – ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бошко Вељаноски НАДЗОРЕН ОДБОР – ЧЛЕН
Никола Мариновски НАДЗОРЕН ОДБОР – ЧЛЕН
 

 ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Благоја Гешоски ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

 

СПОРТСКИ ДИРЕКТОР

Дејан Мицкоски СПОРТСКИ ДИРЕКТОР

 

МЕДИА ДИРЕКТОР

Ратко Лазаревски МАРКЕТИНГ И МЕДИУМСКА КОМИСИЈА – МЕДИА ДИРЕКТОР
 

ДАН КОМИСИЈА

Ѓуро Илиќ ДАН КОМИСИЈА – ПРЕТСЕДАТЕЛ
Славе Димитријоски ДАН КОМИСИЈА – ЧЛЕН
Киро Здравески ДАН КОМИСИЈА- ЧЛЕН
Дејан Мицкоски ДАН КОМИСИЈА – ЧЛЕН
 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

Моника Митрева ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА – ЧЛЕН
Тоше Тодоровски ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА – ЧЛЕН
Орде Ѓорѓиоски ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА – ЧЛЕН
 

ЗДРАВСТВЕНА КОМИСИЈА

Георгиј Вешоски ЗДРАВСТВЕНА КОМИСИЈА- ЧЛЕН
Влатко Кузманоски ЗДРАВСТВЕНА КОМИСИЈА – ЧЛЕН
Сашо Бојаџиев ЗДРАВСТВЕНА КОМИСИЈА – ПРЕТСЕДАТЕЛ

 

КОМИСИЈА ЗА ЕДУКАЦИЈА И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

Јован Велески КОМИСИЈА ЗА ЕДУКАЦИЈА И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ – ЧЛЕН
Ѓорѓија Стојанов КОМИСИЈА ЗА ЕДУКАЦИЈА И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ – ПРЕТСЕДАТЕЛ

 

КОМИСИЈА ЗА ПРИЕМ НА ЏУДО КЛУБОВИ

Ангел Ангелов КОМИСИЈА ЗА ПРИЕМ НА ЏУДО КЛУБОВИ – ЧЛЕН
Ѓорги Хубрев КОМИСИЈА ЗА ПРИЕМ НА ЏУДО КЛУБОВИ – ЧЛЕН
Мето Лашкоски КОМИСИЈА ЗА ПРИЕМ НА ЏУДО КЛУБОВИ – ПРЕТСЕДАТЕЛ
 

МАРКЕТИНГ И МЕДИУМСКА КОМИСИЈА

Сашко Павловски МАРКЕТИНГ И МЕДИУМСКА КОМИСИЈА – ЧЛЕН
Бошко Димески МАРКЕТИНГ И МЕДИУМСКА КОМИСИЈА – ЧЛЕН
Виктор Казанков МАРКЕТИНГ И МЕДИУМСКА КОМИСИЈА – ЧЛЕН
Ванчо Стојмиловски МАРКЕТИНГ И МЕДИУМСКА КОМИСИЈА – ПРЕТСЕДАТЕЛ
Александар Атанасоски МАРКЕТИНГ И МЕДИУМСКА КОМИСИЈА – ЧЛЕН

 

НАТПЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА

Никола Божиновски НАТПЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА – ЧЛЕН
Маринела Богдановска НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА- ЧЛЕН
Ромео Рајков НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА – ЧЛЕН
Огнен Јованоски НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА – ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ивана Стојанова НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА- ЧЛЕН
Александра Најдоска НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА – ЧЛЕН

 

МАРКЕТИНГ И МЕДИУМСКА КОМИСИЈА

Дарко Јошески РЕГИСТРАЦИОНА КОМИСИЈА – ПРЕТСЕДАТЕЛ
Марко Маневски РЕГИСТРАЦИОНА КОМИСИЈА – ЧЛЕН
Ненад Спироски РЕГИСТРАЦИОНА КОМИСИЈА – ЧЛЕН
 

СЕЛЕКТОРИ

Киро Здравески СЕЛЕКТОР ЗА ВЕТЕРАНИ
Горан Мицкоски СЕЛЕКТОР ЗА СЕНИОРИ
Александар Фузевски СЕЛЕКТОР ЗА ЈУНИОРИ
Игор Паскоски СЕЛЕКТОР ЗА КАДЕТИ
Игор Димитријоски СЕЛЕКТОР ЗА ПИОНЕРИ
Марин Биљановски СЕЛЕКТОР ЗА ПОМЛАДИ ПИОНЕРИ
 

СТРУЧЕН СОВЕТ

Ѓорѓија Стојанов СТРУЧЕН СОВЕТ – ЧЛЕН
Мики Чадамов СТРУЧЕН СОВЕТ – ЧЛЕН
Дејан Мицкоски СТРУЧЕН СОВЕТ – ПРЕТСЕДАТЕЛ
 

СУДИСКА КОМИСИЈА

Златко Кочевски СУДИСКА КОМИСИЈА – ЧЛЕН
Никола Велески СУДИСКА КОМИСИЈА – ЧЛЕН
Томе Јосифоски СУДИСКА КОМИСИЈА – ПРЕТСЕДАТЕЛ
Стево Бојаџиев СУДИСКА КОМИСИЈА – ЧЛЕН
Катерина Николоска СУДИСКА КОМИСИЈА – ЧЛЕН