За ЏФМ

ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател:
ВЛАДИМИР ТРПАНОСКИ

ТЕЛА И КОМИСИИ

Спортски директор 

ЃОРЃИЈА СТОЈАНОВ

 

Медиа Директор

РАТКО ЛАЗАРЕВСКИ

 

Стручен совет

 1. ЃОРЃИЈА СТОЈАНОВ – Претседател
 2. ДЕЈАН МИЦКОСКИ – Член
 3. Проф. Др. АЛЕКСАНДАР АЦЕСКИ – Член

 

Комисија за регистрација на џудо клубови и натпреварувачи

 1. ЃОКО ВЕШОСКИ – Претседател
 2. ОЛИВЕР БОГДАНОСКИ – Член
 3. АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВСКИ – Член

 

Комисија за прием на клубови

 1. ЕРДАЛ ФАКИЌ – Претседател
 2. ВАНЧО МИТЕВ – Член
 3. САШО АНГЕЛОВ – Член

 

Судиска комисија

 1. ЗЛАТКО ЈОЛЕСКИ – Претседател
 2. ЗЛАТКО КОЧЕВСКИ – Член
 3. ТОМЧЕ ЈОСИФОСКИ – Член

 

Натпреварувачка комисија

 1. НИКОЛА БОЖИНОВСКИ – Претседател
 2. КИРЕ МИЛОШЕСКИ – Делегат
 3. ДЕЈАН ЏОКОСКИ – Член
 4. ВЕРА ШЕКЕРОСКА – Член
 5. РОМЕО РАЈКОВ – Член
 6. АЛЕКСАНДРА НАЈДОСКА – Приправник
 7. МАРТИНА КРСТЕВСКА – Приправник

 

Дан комисија 

 1. ЃУРО ИЛИЌ – Претседател
 2. СЛАВЕ ДИМИТРИЈОСКИ – Член
 3. ДРАГАН ШЕКЕРОСКИ – Член
 4. ДЕЈАН МИЦКОСКИ – Член
 5. НАДА РИСТОВ – Член

 

Комисија за едукација и лиценцирање на тренери

 1. ГОРАН МИЦКОСКИ – Претседател
 2. ИГОР ДИМИТРИЈОСКИ – Член
 3. ЃОРЃИЈА СТОЈАНОВ – Член

 

Дисциплинска комисија

 1. ОРДЕ ЃОРЃИОСКИ – Претседател
 2. МЕРИ МРМЕСКА – Член
 3. ВАНЧО НАСТОВ – Член

 

Здравствена комисија

 1. САШО БОЈАЏИЕВ – Претседател
 2. ЈОВАН ВЕЛЕСКИ – Член
 3. ЕДИТА МИНОВА – Член
 4. прим. Др. ОЛИВЕР БОЈЧЕСКИ

 

Маркетинг и медиумска комисија

 1. ДАНИЕЛ УНЕВСКИ – Претседател
 2. ВАНЧО СТОЈМИЛОВСКИ – Член
 3. ТОНИ АЈТОВСКИ – Член
 4. ПЕТАР ЈАНКОСКИ – Член
 5. ВИКТОРИЈА ВАЈГАЛЕСКА КОЛЕВА – Член