Јавен повик за пријавување проекти во склоп на програмските насоки и цели на ЏФРСМ

Согласно надлежностите на Спортскиот директор предвидени во  член  46 и член 48 од Статутот на Џудо федерацијата на Република Северна Македонија, се објавува  јавен повик до сите тела и членови на Џудо федерацијата на Република Северна Македонија, како и останати правни и физички субјекти кои не се членови на џудо федерацијата , односно заинтересеирани страни за остварување на заеднички проекти во интерес  на развој на џудото во Република Северна Македонија.

Имено, во програмските активности за Спортскиот директор и Годишната програма на Џудо федерацијата предвидени се мерки и активности за унапредување на џудото во федерацијата, како и џудо спортот воопшто во Република Северна Македонија. Со цел поуспешно спроведување на општата програма  за спортски активности на џудо федерацијата, како и  унапредување на стручните кадри , иницирани се следните носечки проекти :

1.Проект „ХАЏИМЕ“  –  наменет за зајакнување на комуникацијата на џудо заедницата во федерацијата ( во соработка со Стручен совет и џудо клубови) 

2.Проект „РАНДОРИ“ – наменет за подигнување на нивото на подготвеност на џудистите преку контролни активности и следење на нивните потенцијали ( во соработка со Стручен совет и џудо клубови)  

3. Проект „РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА“ во соработка со Стручен совет и Селектори – наменет за координирани и компактни активности на Џудо селекциите во рамките на федерацијата и соработка со останати џудо федерации членки на ИЏФ ( во соработка со Стручен совет и селектори) 

4. Проект „ ВО ГАРД СО….“ – наменет за омасовување на џудо заедницата преку  промоција на клубови и поедници членови на џудо федерацијата ( во соработка со медиа директор) 

5. Проект „ ЏУДО И ЗДРАВЈЕ“ – наменет за подигнување на нивото на здравствена култура на џудо заедницата , начинот на исхрана и менталниот степен на подготвеност ( во соработка со Здравствена комисија)

6. Проект „ ЏУДО ВО ПОЛИЦИЈА И АРМИЈА“ – наменет за повискот степен на имплементирање на џудото во полицијата и армијата, како  и зајакнување на комуникацијата и соработката на спортски план со истите (во соработка со Претседателство на ЏФРСМ ) 

7. Проект „ ЏУДО – ПРВА ЉУБОВ“ – наменет за омасовување и унапредување на џудо спортот за намладата возрасна категорија  во џудо заедницата ( во соработка со Стручен совет и џудо клубови) 

8. Проект „ ТИН ЏУДО“ -наменет за омасовување, унапредување и поттикнување  на интерес за практикување на џудо вештина за тинејџери, односно пионерска и кадетска популација ( во соработка со Стручен совет и џудо клубови) 

9. Проект  „ ЏУДО ВЕТЕРАНИ“ – наменет за промоција, практикување на џудо и унапредување на спортски активности на повозрасните од џудо популацијата ( во соработка со Стручен совет и џудо клубови) 

10. Проект „ ЏУДО ХУМАНОСТ,ЗАЕДНИШТВО И ЕКОЛОГИЈА“ – наменет за промоција и спортски активности  на џудо заедницата  преку  проекти за подигање на општествената, хуманата  и еколошката свест на граѓаните (во соработка со Стручен совет и џудо клубови) 

Потребно е да доставите Нацрт или Предлог проект  којшто би се вклопил во програмските  насоки и цели  на телото на федерацијата кое го објавува јавниот повик.

Рокот за доставување на Вашите предлози е 15 дена од денот на објавување на овој Јавен повик поставен на официјалната веб страница на Федерацијата и фејсбук профилот на Федерацијата, при тоа  истите можете да ги доставите на емаил gmircheski@yahoo.com или office@judo.org.mk  со назнака „За јавен повик од Спортски директор“. 

Доставените проекти ќе бидат разгледани од соодветното тело и комисија на џудо федерацијата и во подготвителна фаза ќе бидат предложени до Извршниот одбор на Федерацијата.  

Проектните активности ќе бидат координирани од спортскиот директор, м-р Ѓоре Мирчески и соодветното тело за проектот, со надзор на претседателот на ЏФРСМ , Владимир Трпаноски.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *