Чест и задоволство ни е да ве поканиме на семинарот за обновување на лиценци за џудо судии за тековната 2019 година.

Семинарот ќе се одржи во Прилеп, а дополнително ќе бидат доставени програмата , место на одржување и саатница за истиот.

Поканата за семинар се однесува за сите лиценцирани џудо судии и приправници за минатата 2018 година. На семинарот ќе се обновува судиската лиценца за натпреварувачката 2019 година. Постоечки судии со лиценца од 2018 година се должни да уплатат 1.000 денари за обновување на лиценцата. 

Приправниците кои беа евидентирани во 2018 година се должни да уплатат 1.000 денари за продолжување на приправнички стаж и право за полагање во тековната 2019 на наредниот семинар. Уплатата за лиценцирање треба да се изврши на жиро сметка на ЏФМ најдоцна до 18.01.2019 година.

Напомена: Кандидатите со себе да носат копија од извршената уплата. Уплата на лице место не е дозволена и нема да бидат примани финансиски средства на лице место. Уплата треба да се изврши на: Џудо федерација на Македонија – ж-ска: 300000000567389 Комерцијална Банка – Назнака: Судиска комисија – Лиценцирање на судии за 2019

Предавач на семинарот е :
 Томе Јосифоски – IJF континентален судија.

Присуството на семинарот за сите судии од сите категории во  Македонија е задолжително. Судиите кои нема да ја потврдат лиценцата за 2019 година нема да можат да судат на ниеден натпревар организиран под покровителство на Џудо федерацијата на Македонија.

Покана за семинар за лиценцирање на судии 2019