Овде може да се види конкурсот за технички организатори на Државните првенства во 2019 година:

конкурс