Month: м.г

Џудистите од Сеишн ќе го пошумуваат атарот на манастирот Света Петка во село Лениште

Во заедничка акција за пошумување во атарот на манастирот Света Петка во с.Лениште, Прилеп членовите на Интернационална Полициска Асоцијација Македонија,…